Difference between revisions of "Bible Psalms B"

From Koptionary
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
==1==
+
===1===
 
# Ⲟⲩⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ׄⲉⲧⲉ ׄⲙⲡⲉϥϣⲉ ϧⲉⲛ ˋⲡⲥⲟϭⲛⲓ ׄⲛⲧⲉ ⲛⲓׄⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲟⲩⲇⲉ ׄⲙⲡⲉϥˋⲟϩⲓ ׄⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓˋⲫⲙⲱⲓⲧ ׄⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ.
 
# Ⲟⲩⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ׄⲉⲧⲉ ׄⲙⲡⲉϥϣⲉ ϧⲉⲛ ˋⲡⲥⲟϭⲛⲓ ׄⲛⲧⲉ ⲛⲓׄⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲟⲩⲇⲉ ׄⲙⲡⲉϥˋⲟϩⲓ ׄⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓˋⲫⲙⲱⲓⲧ ׄⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ.
 
# Ⲟⲩⲇⲉ ׄⲙⲡⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓˋⲧⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ׄⲛⲧⲉ ⲛⲓⲗⲟⲓⲙⲟⲥ. Ⲁⲗⲗⲁ ׄⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ˋⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ׄⲙⲡϭⲟⲓⲥ. ⲉϥׄⲉⲉⲣⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲛⲟⲙⲟⲥ ׄⲙⲡⲓׄⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓׄⲉϫⲱⲣϩ.
 
# Ⲟⲩⲇⲉ ׄⲙⲡⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓˋⲧⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ׄⲛⲧⲉ ⲛⲓⲗⲟⲓⲙⲟⲥ. Ⲁⲗⲗⲁ ׄⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ˋⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ׄⲙⲡϭⲟⲓⲥ. ⲉϥׄⲉⲉⲣⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲛⲟⲙⲟⲥ ׄⲙⲡⲓׄⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓׄⲉϫⲱⲣϩ.
Line 7: Line 7:
 
# Ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ׄⲛⲛⲉ ⲛⲓׄⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯˋⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϧⲉⲛ ˋⲡⲥⲟϭⲛⲓ ׄⲛⲧⲉ ⲛⲓˋⲑⲙⲏⲓ
 
# Ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ׄⲛⲛⲉ ⲛⲓׄⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯˋⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϧⲉⲛ ˋⲡⲥⲟϭⲛⲓ ׄⲛⲧⲉ ⲛⲓˋⲑⲙⲏⲓ
 
# Ϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲥⲱⲟⲩⲛ ׄⲙˋⲫⲙⲱⲓⲧ ׄⲛⲧⲉ ⲛⲓⲑⲙⲏⲓ. ⲟⲩⲟϩ ˋⲫⲙⲱⲓⲧ ׄⲛⲧⲉ ⲛⲓׄⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ˋϥⲛⲁⲧⲁⲕⲟ
 
# Ϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲥⲱⲟⲩⲛ ׄⲙˋⲫⲙⲱⲓⲧ ׄⲛⲧⲉ ⲛⲓⲑⲙⲏⲓ. ⲟⲩⲟϩ ˋⲫⲙⲱⲓⲧ ׄⲛⲧⲉ ⲛⲓׄⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ˋϥⲛⲁⲧⲁⲕⲟ
==2==
+
===2===
 
# Ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ϩⲁⲛⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱϣ ׄⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ. Ⲁⲩˋⲟϩⲓ ׄⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ׄⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ׄⲛⲧⲉ ˋⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲕⲉⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲉⲩⲙⲁ ׄⲉϯⲟⲩⲃⲉ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲛⲉⲙ ׄⲉϯⲟⲩⲃⲉ ⲡⲉϥⲬⲣⲓⲥⲧⲟⲥ
 
# Ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ϩⲁⲛⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱϣ ׄⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ. Ⲁⲩˋⲟϩⲓ ׄⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ׄⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ׄⲛⲧⲉ ˋⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲕⲉⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲉⲩⲙⲁ ׄⲉϯⲟⲩⲃⲉ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲛⲉⲙ ׄⲉϯⲟⲩⲃⲉ ⲡⲉϥⲬⲣⲓⲥⲧⲟⲥ
 
# Ⲙⲁⲣⲉⲛⲥⲱⲗⲡ ׄⲛⲛⲟⲩˋⲥⲛⲁⲩϩ ⲟⲩⲟϩ ׄⲛⲧⲉⲛϩⲓⲟⲩˋⲓ ׄⲙⲡⲟⲩⲕⲉⲛⲁϩⲃⲉϥ ׄⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲱⲛ
 
# Ⲙⲁⲣⲉⲛⲥⲱⲗⲡ ׄⲛⲛⲟⲩˋⲥⲛⲁⲩϩ ⲟⲩⲟϩ ׄⲛⲧⲉⲛϩⲓⲟⲩˋⲓ ׄⲙⲡⲟⲩⲕⲉⲛⲁϩⲃⲉϥ ׄⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲱⲛ
Line 17: Line 17:
 
# Ⲁⲙⲟⲛⲓ ׄⲛⲟⲩˋⲥⲃⲱ ׄⲙⲡⲉⲣⲭⲁⲥ ׄⲛⲧⲉ Ⲡϭⲟⲓⲥ ϫⲱⲛⲧ ⲟⲩⲟϩ ׄⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲕⲟ ׄⲉⲃⲟⲗ ϩⲁˋⲫⲙⲱⲓⲧ ׄⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ
 
# Ⲁⲙⲟⲛⲓ ׄⲛⲟⲩˋⲥⲃⲱ ׄⲙⲡⲉⲣⲭⲁⲥ ׄⲛⲧⲉ Ⲡϭⲟⲓⲥ ϫⲱⲛⲧ ⲟⲩⲟϩ ׄⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲕⲟ ׄⲉⲃⲟⲗ ϩⲁˋⲫⲙⲱⲓⲧ ׄⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ
 
# Ⲉϣⲱⲡ ׄⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲡⲉϥϫⲱⲛⲧ ⲙⲟϩ ׄⲛⲭⲱⲗⲉⲙ. Ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ׄⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ˋϩⲑⲏⲟⲩ ⲭⲏ ׄⲉⲣⲟϥ.
 
# Ⲉϣⲱⲡ ׄⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲡⲉϥϫⲱⲛⲧ ⲙⲟϩ ׄⲛⲭⲱⲗⲉⲙ. Ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ׄⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ˋϩⲑⲏⲟⲩ ⲭⲏ ׄⲉⲣⲟϥ.
==3==
+
===3===
==4==
+
#Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲁⲩׄⲁϣⲁⲓ ׄⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϫⲟϫϩⲉϫ ׄⲙⲙⲟⲓ. ⲟⲩⲙⲏϣ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ׄⲉˋϩⲣⲏⲓ ׄⲉϫⲱⲓ. ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ϫⲱ ׄⲙⲙⲟⲥ ׄⲛⲧⲁⲯⲓⲭⲏ ϫⲉ ׄⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩϫⲁⲓ ϣⲟⲡ ⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲛⲟⲩϯ
==5==
+
#Ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ Ⲡϭⲟⲓⲥ. ׄⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁⲣⲉϥϣⲟⲡⲧ ׄⲉⲣⲟⲕ ⲡⲁׄⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ˋⲡϭⲓⲥⲓ ׄⲛⲧⲉ ⲧⲁׄⲁⲫⲉ.
==6==
+
#Ϧⲉⲛ ⲡⲁˋϧⲣⲱⲟⲩ ⲁⲓⲱϣ ⲟⲩⲃⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ׄⲉⲣⲟⲓ ׄⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲧⲱⲟⲩ ׄⲉⲑⲟⲩⲁⲃ
==7==
+
#Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲉⲛⲕⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϩⲱⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲧⲱⲛⲧ ϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲡⲉⲑⲛⲁϣⲟⲡⲧ ׄⲉⲣⲟϥ
==8==
+
#Ⲛⲛⲁⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲑϩⲏ ׄⲛϩⲁⲛⲑⲃⲉ ׄⲙⲙⲏϣ ⲛⲏⲉⲧⲕⲱϯ ׄⲉⲣⲟⲓ ⲉⲧⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ׄⲙⲙⲱⲟⲩ ׄⲉϩⲣⲏⲓ ׄⲉϫⲱⲓ.
==9==
+
#Ⲧⲱⲛⲕ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ׄⲛⲑⲟⲕ ⲁⲕϣⲁⲣⲓ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲓ ׄⲛϫⲁϫⲓ ׄⲉⲣⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧׄⲉˋⲫⲗⲏⲟⲩ.
==10==
+
#Ⲛⲓⲛⲁϫϩⲓ ׄⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲁⲕϧⲉⲙϧⲱⲙⲟⲩ. ⲫⲁ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲡⲉ ⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥˋⲥⲙⲟⲩ ׄⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ.
==11==
+
===4===
==12==
+
===5===
==13==
+
===6===
==14==
+
===7===

Revision as of 15:18, 26 November 2009

Contents

1

 1. Ⲟⲩⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ׄⲉⲧⲉ ׄⲙⲡⲉϥϣⲉ ϧⲉⲛ ˋⲡⲥⲟϭⲛⲓ ׄⲛⲧⲉ ⲛⲓׄⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲟⲩⲇⲉ ׄⲙⲡⲉϥˋⲟϩⲓ ׄⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓˋⲫⲙⲱⲓⲧ ׄⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ.
 2. Ⲟⲩⲇⲉ ׄⲙⲡⲉϥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓˋⲧⲕⲁⲑⲉⲇⲣⲁ ׄⲛⲧⲉ ⲛⲓⲗⲟⲓⲙⲟⲥ. Ⲁⲗⲗⲁ ׄⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ˋⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ׄⲙⲡϭⲟⲓⲥ. ⲉϥׄⲉⲉⲣⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲛⲟⲙⲟⲥ ׄⲙⲡⲓׄⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓׄⲉϫⲱⲣϩ.
 3. Ⲟⲩⲟϩ ⲉϥׄⲉⲉⲣ ׄⲙˋⲫⲣⲏϯ ׄⲙⲡⲓˋϣϣⲏⲛ ⲉⲧⲣⲏⲧ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲛⲓϥⲟⲓ ׄⲙⲙⲱⲟⲩ ⲫⲏ ⲉⲑⲛⲁϯ ׄⲙⲡⲉϥⲟⲩⲧⲁϩ ϧⲉⲛ ˋⲡⲥⲏⲟⲩ ׄⲛⲧⲏⲓϥ
 4. Ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩϫⲱⲃⲓ ׄⲛⲧⲁϥ ׄⲛⲛⲉⲥϥⲟⲣϥⲉⲣ. Ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ׄⲉϣⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ϣⲁϥϯⲙⲁⲙϯ ׄⲛϧⲏⲧϥ
 5. Ⲡⲁⲓⲣⲁⲏϯ ⲁⲛ ⲛⲓׄⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ׄⲙˋⲫⲣⲏϯ ׄⲙⲡⲓⲣⲏⲓⲥⲓ ׄⲉϣⲁⲣⲉ ˋⲡⲑⲏⲟⲩ ⲛⲉϩϥ ׄⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲉⲃ ⲡϩⲟ ׄⲙˋⲡⲕⲁϩⲓ.
 6. Ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ׄⲛⲛⲉ ⲛⲓׄⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯˋⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϧⲉⲛ ˋⲡⲥⲟϭⲛⲓ ׄⲛⲧⲉ ⲛⲓˋⲑⲙⲏⲓ
 7. Ϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲥⲱⲟⲩⲛ ׄⲙˋⲫⲙⲱⲓⲧ ׄⲛⲧⲉ ⲛⲓⲑⲙⲏⲓ. ⲟⲩⲟϩ ˋⲫⲙⲱⲓⲧ ׄⲛⲧⲉ ⲛⲓׄⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ˋϥⲛⲁⲧⲁⲕⲟ

2

 1. Ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ϩⲁⲛⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱϣ ׄⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲡⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ. Ⲁⲩˋⲟϩⲓ ׄⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ׄⲛϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ׄⲛⲧⲉ ˋⲡⲕⲁϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲕⲉⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲉⲩⲙⲁ ׄⲉϯⲟⲩⲃⲉ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲛⲉⲙ ׄⲉϯⲟⲩⲃⲉ ⲡⲉϥⲬⲣⲓⲥⲧⲟⲥ
 2. Ⲙⲁⲣⲉⲛⲥⲱⲗⲡ ׄⲛⲛⲟⲩˋⲥⲛⲁⲩϩ ⲟⲩⲟϩ ׄⲛⲧⲉⲛϩⲓⲟⲩˋⲓ ׄⲙⲡⲟⲩⲕⲉⲛⲁϩⲃⲉϥ ׄⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲱⲛ
 3. Ⲡⲉⲧϣⲱⲡ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩˋⲓ ⲉϥׄⲉⲥⲱⲃⲓ ׄⲙⲙⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲉϥׄⲉⲉⲗⲕϣⲁⲓ ׄⲛⲥⲱⲟⲩ. ⲧⲟⲧⲉ ⲉϥׄⲉⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ׄⲛˋϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϫⲱⲛⲧ ⲟⲩⲟϩ ׄⲛˋϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥׄⲙⲃⲟⲛ ⲉϥׄⲉϣⲧⲉⲣⲑⲱⲣⲟⲩ.
 4. Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁϩⲟⲓ ׄⲉⲣⲁⲧ ׄⲛⲟⲩⲟⲩⲣⲟ ׄⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ׄⲉϫⲉⲛ Ⲥⲓⲱⲛ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ׄⲉⲑⲟⲩⲁⲃ ׄⲛⲧⲁϥ ׄⲉϩⲓⲱⲓϣ ׄⲙⲡⲓⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ׄⲛⲧⲉ Ⲡϭⲟⲓⲥ
 5. Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ׄⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲓ ׄⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϫⲫⲟⲕ ׄⲙⲫⲟⲟⲩ
 6. Ⲁⲣⲓⲉⲧⲓⲛ ׄⲛⲧⲟⲧ ׄⲛⲧⲁϯ ⲛⲁⲕ ׄⲛϩⲁⲛⲉⲑⲛⲟⲥ ׄⲉⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲕⲁⲙⲁϩⲓ ϣⲁ ⲁⲩⲣⲏϫϥ ׄⲙⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲕׄⲉⲁⲙⲟⲛⲓ ׄⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩˋϣⲃⲱⲧ ׄⲙⲃⲉⲛⲓⲡⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲕׄⲉⲟⲩⲟϣϥⲟⲩ ׄⲙˋⲫⲣⲏϯ ׄⲛⲟⲩⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲛⲕⲉⲣⲁⲙⲉⲩⲥ
 7. Ϯⲛⲟⲩ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲕⲁϯ ϭⲓⲥⲃⲱ. Ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϯϩⲁⲡ ׄⲉˋⲡⲕⲁϩⲓ ⲁⲣⲓⲃⲱⲕ ׄⲙⲠϭⲟⲓⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲟϯ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲉⲗⲏⲗ ⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩˋⲥⲑⲉⲣⲧⲉⲣ
 8. Ⲁⲙⲟⲛⲓ ׄⲛⲟⲩˋⲥⲃⲱ ׄⲙⲡⲉⲣⲭⲁⲥ ׄⲛⲧⲉ Ⲡϭⲟⲓⲥ ϫⲱⲛⲧ ⲟⲩⲟϩ ׄⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲕⲟ ׄⲉⲃⲟⲗ ϩⲁˋⲫⲙⲱⲓⲧ ׄⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ
 9. Ⲉϣⲱⲡ ׄⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲡⲉϥϫⲱⲛⲧ ⲙⲟϩ ׄⲛⲭⲱⲗⲉⲙ. Ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲟⲩ ׄⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲉ ˋϩⲑⲏⲟⲩ ⲭⲏ ׄⲉⲣⲟϥ.

3

 1. Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲁⲩׄⲁϣⲁⲓ ׄⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϫⲟϫϩⲉϫ ׄⲙⲙⲟⲓ. ⲟⲩⲙⲏϣ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ׄⲉˋϩⲣⲏⲓ ׄⲉϫⲱⲓ. ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ϫⲱ ׄⲙⲙⲟⲥ ׄⲛⲧⲁⲯⲓⲭⲏ ϫⲉ ׄⲙⲙⲟⲛ ⲟⲩϫⲁⲓ ϣⲟⲡ ⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲛⲟⲩϯ
 2. Ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ Ⲡϭⲟⲓⲥ. ׄⲛⲑⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁⲣⲉϥϣⲟⲡⲧ ׄⲉⲣⲟⲕ ⲡⲁׄⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ˋⲡϭⲓⲥⲓ ׄⲛⲧⲉ ⲧⲁׄⲁⲫⲉ.
 3. Ϧⲉⲛ ⲡⲁˋϧⲣⲱⲟⲩ ⲁⲓⲱϣ ⲟⲩⲃⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ׄⲉⲣⲟⲓ ׄⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲧⲱⲟⲩ ׄⲉⲑⲟⲩⲁⲃ
 4. Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲉⲛⲕⲟⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓϩⲱⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲧⲱⲛⲧ ϫⲉ ⲡϭⲟⲓⲥ ⲡⲉⲑⲛⲁϣⲟⲡⲧ ׄⲉⲣⲟϥ
 5. Ⲛⲛⲁⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲑϩⲏ ׄⲛϩⲁⲛⲑⲃⲉ ׄⲙⲙⲏϣ ⲛⲏⲉⲧⲕⲱϯ ׄⲉⲣⲟⲓ ⲉⲧⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ׄⲙⲙⲱⲟⲩ ׄⲉϩⲣⲏⲓ ׄⲉϫⲱⲓ.
 6. Ⲧⲱⲛⲕ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ϫⲉ ׄⲛⲑⲟⲕ ⲁⲕϣⲁⲣⲓ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲟⲓ ׄⲛϫⲁϫⲓ ׄⲉⲣⲟⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧׄⲉˋⲫⲗⲏⲟⲩ.
 7. Ⲛⲓⲛⲁϫϩⲓ ׄⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲁⲕϧⲉⲙϧⲱⲙⲟⲩ. ⲫⲁ Ⲡϭⲟⲓⲥ ⲡⲉ ⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϥˋⲥⲙⲟⲩ ׄⲉϫⲉⲛ ⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ.

4

5

6

7